Курс «Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання» призначен для вивчення студентами напряму «Галузеве машинобудування» та «Прикладна механіка».

Метою курсу є вивчення методологічних основ і конкретних методів формування та обґрунтування вимог до точності, що здійснюються з урахуванням фізико-технічних зв’язків точності та показників якості. А також методичних основ одержання й оцінки вимірювальної інформації з метою оцінки якості і, зокрема, геометричної точності виробів.

Ціль викладання курсу «Деталі машин» – на прикладі деталей загального застосування вивчити основи інженерних розрахунків і конструювання з урахуванням режиму роботи і строку служби машин, складання конструкторських документів, застосування стандартів, уніфікованих вузлів, методології виконання й захисту проектних розробок. Предмет дисципліни «Деталі машин» – це теоретичні основи розрахунку, конструювання й надійної експлуатації вузлів і деталей загального призначення.

Призначення курсу полягає в розробці методів проектування, розрахунків і конструювання деталей загального застосування, що забезпечують удосконалення конструкції машини в цілому.

Ціль викладання курсу «Деталі машин, теорія механізмів і основи взаємозамінності» (ДМ_ТМ_ОВЗ) – на прикладі деталей загального застосування вивчити основи інженерних розрахунків і конструювання з урахуванням режиму роботи і строку служби машин, складання конструкторських документів, застосування стандартів, уніфікованих вузлів, методології виконання й захисту проектних розробок. Предмет дисципліни ДМ_ТМ_ОВЗ – це теоретичні основи розрахунку, конструювання й надійної експлуатації вузлів і деталей загального призначення.

Призначення курсу полягає в розробці методів проектування, розрахунків і конструювання деталей загального застосування, що забезпечують удосконалення конструкції машини в цілому.

Теорія механізмів і машин (ТММ) – це наука про аналіз і синтез механізмів, механіку машин. Методи ТММ придатні для дослідження та проектування будь-яких механізмів і не залежать від технічного призначення машини, приладу чи апарата. ТММ – це одна із загальноінженерних дисциплін. Курс ТММ є з’єднувальною ланкою між циклом загальнонаукових дисциплін та циклом спеціальних дисциплін, в яких вивчають машини та прилади окремих галузей техніки. ТММ є основою для вивчення курсів деталей машин, основ конструювання машин, курсів з розрахунку і конструюванню окремих видів машин в залежності від спеціальності, за якою проводиться підготовка студентів. Курс ТММ є, по суті, вступним у спеціальність майбутнього інженера.

Знання загальних закономірностей абсолютно необхідно кожному сучасному інженеру, який повинен володіти основами машинознавства, а також уявляти собі не тільки загальні принципи пристрою механізмів, а й принципи їх проектування; знати деталі, з яких складаються ці механізми, і умови, при яких ці деталі досить міцні і надійні, так як міцність і надійність деталей визначають міцність і надійність механізму в цілому.;

Весь конспект зазначених питань в тій мірі, в якій вони необхідні інженерам немеханічних спеціальностей, розглянуто в даному курсі прикладної механіки і основ конструювання.

Курс складається з трьох розділів. У першому з них порушені загальні питання теорії механізмів і машин.  Другий розділ присвячений основам опору матеріалів, науці про  міцність і жорсткість  інженерних споруд,  і описаний в обсязі, необхідному для вивчення третього  розділу, у якому розглядаються питання проектування  найбільш поширених механізмів (кулачкових,  зубчастих).  Третій розділ висвітлює безпосередньо деталі машин. Всі розділи тісно пов'язані між собою і з курсом теоретичної механіки, а також відіграють велику роль у формуванні особистості сучасного інженера.

Знання загальних закономірностей абсолютно необхідно кожному сучасному інженеру, який повинен володіти основами машинознавства, а також уявляти собі не тільки загальні принципи пристрою механізмів, а й принципи їх проектування; знати деталі, з яких складаються ці механізми, і умови, при яких ці деталі досить міцні і надійні, так як міцність і надійність деталей визначають міцність і надійність механізму в цілому.;

Весь конспект зазначених питань в тій мірі, в якій вони необхідні інженерам немеханічних спеціальностей, розглянуто в даному курсі прикладної механіки і основ конструювання.

Курс складається з трьох розділів. У першому з них порушені загальні питання теорії механізмів і машин.  Другий розділ присвячений основам опору матеріалів, науці про  міцність і жорсткість  інженерних споруд,  і описаний в обсязі, необхідному для вивчення третього  розділу, у якому розглядаються питання проектування  найбільш поширених механізмів (кулачкових,  зубчастих).  Третій розділ висвітлює безпосередньо деталі машин. Всі розділи тісно пов'язані між собою і з курсом теоретичної механіки, а також відіграють велику роль у формуванні особистості сучасного інженера.

Курс «Стандартизація, метрологія, контроль» вивчає основи стандартизації та сертифікації в металургії та машинобудуванні, а також методичні основи одержання й оцінки вимірювальної інформації з метою подальшого аналізу якості. В процесі вивчення студент також знайомиться з методиками формування та обґрунтування вимог до геометричної точності деталей.

Мета викладання курсу «Стандартизація та якість продукції» полягає в тому, щоб розглянути методи оцінки якості продукції зварювального виробництва на основі використання стандартів.

Предметом вивчення курсу є основні інструменти оцінки якості продукції, а також методологічні основи і конкретні методи формування та обґрунтування вимог до точності, що здійснюються з урахуванням фізико-технічних зв’язків точності и показників якості.