Новини сайту

Інформація щодо термінів й умов проведення літньої заліково-екзаменаційної сесії для здобувачів освіти заочної форми навчання

by Федоров Микола Миколайович -

Увага! Літня заліково-екзаменаційна сесія для здобувачів вищої освіти ЗАОЧНОЇ форми навчання буде проведена у такі терміни:

- для бакалаврів ЦДЗО всіх невипускних академічних курсів: з 19.06.2023 р. по 30.06.2023 р.;

- для магістрів ЦДЗО 1-го курсу: з 19.06.2023 р. по 29.06.2023 р.

Звертаємо увагу, що умови складання поточної літної заліково-екзаменаційної сесії (детальна інформація наведена у прикріпленій Пам’ятці) аналогічні умовам складання пройдешньої зимової сесії, тобто викладачі можуть виставляти студентам підсумкові оцінки з навчальних дисциплін «автоматом» за підсумками виконання студентами семестрових контрольних робіт на позитивний бал (55 і вище) й за умови своєчасного виконання інших складових навчального плану дисциплін (лабораторних робіт, практикумів, завдань з самостійної роботи).

Щоб отримати можливість одержання підсумкових оцінок «автоматом» за результатами семестрових балів, студентам необхідно до початку заліково-екзаменаційної сесії забезпечити завчасне виконання семестрових контрольних робіт й інших складових навчального плану!

Також нагадуємо, студенти контрактної форми навчання допускаються до складання заліково-екзаменаційної сесії (в тому числі й із зарахуванням семестрових оцінок «автоматом») у разі відсутності заборгованості по сплаті за навчання в поточному навчальному семестрі згідно персонального Договору про надання платної освітньої послуги в Академії.

До уваги студентів ЦДЗО! Терміни відкриття доступу до виконання семестрових контрольних робіт з дисциплін поточного навчального семестру!

by Федоров Микола Миколайович -

Шановні студенти заочно-дистанційної форми навчання!

Повідомляємо, літня заліково-екзаменаційна сесія (другого семестру 2022-23 навч.р.) буде проведена з 19.06.2023р.

Починаючи з 01.05.2023р. в системі MOODLE DDMA відкривається доступ до семестрових контрольних робіт за навчальними курсами поточного семестру.

Умови складання контрольних робіт:

- кількість здійснюваних спроб (за необхідністю) – 3;

- тривалість часу здійснюваної спроби – необмежена;

- метод оцінювання – кращий результат за здійсненими спробами.

Увага! Студенти допускаються до складання екзаменаційних й залікових робіт під час сесії у разі наявності позитивних балів за виконані до початку сесії семестрові контрольні роботи (55 балів і більше).

Увага! Перелік студентів ЦДЗО контрактної форми навчання, які мають заборгованість за контрактними зобов’язаннями станом на 18.05.2023р!

by Федоров Микола Миколайович -

Шановні студенти ЦДЗО контрактної форми навчання, які станом на 18.05.2023р. мають заборгованість по сплаті за навчання (згідно доданого списку)! Звертаємо Вашу увагу на необхідність вчасного виконання власних контрактних зобов’язань! Студенти з наявною заборгованістю на початок літньої заліково-екзаменаційної сесії вважатимуться недопущеними до неї.

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ СПЛАТИ ЗА НАВЧАННЯ (залишаються без змін):

№ рахунку:

UA 91 820172 03132 31004201005870

ОКПО 02070789

Державна казначейська служба України м. Київ УДКСУ у м. Краматорськ

Призначення платежу: ККД 25010100 плата за навчання, шифр академічної групи, П.І.Пб. студента.

Older topics...