Метою викладання дисципліни «Глобальна економіка» є оволодіння здобувачами вищої освіти другого (магістерського) рівня базовими фундаментальними знаннями з теорії глобалізації, умов, факторів становлення та механізмів функціонування глобальної економіки, виявлення сучасної методології глобалістики; визначення глибини впливу глобальних трансформацій на світові інтеграційні процеси; аналіз особливостей формування міжнародних стратегій глобалізації та конкурентної стратегії розвитку України в умовах глобалізації.

Основними завданнями вивчення дисципліни є: ознайомити здобувачів вищої освіти з сутністю глобалізації як феномену сучасного світового економічного розвитку; навчити здобувачів правильно застосовувати сучасну методологію глобалістики; виробити навички застосування регулятивних механізмів глобальної економіки; сформувати вміння розрізняти глобальні стратегії і стратегії глобалізації; навчити здобувачів правильно оцінювати наслідки і результати співробітництва України з організаціями глобального профілю діяльності.