У широкому значенні слова глобалістика – це наука про глобальний світ та вирішення його проблем. Предметом глобалістики є як аналіз глобальних проблем, так і дослідження цілісності людського існування. Під час вивчення данного курсу необхідно зрозуміти та засвоїти передумови виникнення глобалістики, напрями, в яких вона розвивається, ознайомитися з її концепціями, основними поняттями: глобалізація, глобальні проблеми, глобальна криза, глобальний розвиток, глобальне суспільство і т.д.

Наступне коло питань передбачає вивчення поняття „глобальні проблеми”, усвідомлення загрози земній цивілізації через споживацьке ставлення людського суспільства до природи та її ресурсів.