Кваліфікаційна робота – дипломний проект магістра технічного напряму передбачена освітньо-професійною програмою спеціальності 136 «Металургія» за професійним спрямуванням «Ливарне виробництво чорних і кольорових металів і сплавів», як завершальна форма державної атестації випускника з вищою освітою, ставить собі за мету систематизацію, закріплення і розширення отриманих знань і розвинення інженерних навиків. Дипломний проект повинен являти собою цільову комплексну розробку з елементами наукових досліджень (теоретичних, експериментальних або проектно-технологічних), всі розділи якої пов'язані єдиною концепцією і цільовою спрямованістю. Головною метою дипломного проекту є розробка технологічних процесів виготовлення виливків, вирішення організаційних, економічних і екологічних питань та на цій основі - проектування нового або реконструкція діючого ливарного цеху.