Іншомовна підготовка є невід’ємним складником формування професійної компетентності та важливою передумовою академічної та професійної мобільності студентів. Програма передбачає комплексне навчання англійської мови в усіх її аспектах в рамках компетентного підходу.

Навчальна дисципліна "Ділове листування іноземною мовою" розширює кругозір та ерудицію студентів, розвиваючи такі специфічні вміння як навик лінгво культурологічного аналізу тексту, вміння користуватися культурологічними довідниками, словниками, посібниками. Всі ці навички формують у студента вміння працювати самостійно, створюють умови для розвитку потреби у самоосвіті. При цьому розвиваються пізнавальна та комунікативна функції мислення, здібності до таких логічних операцій як аналіз, синтез, співставлення.