«Інтелектуальні керуючі системи» – дисципліна, обов’язкова до вивчення для аспірантів з галузі знань 13 «Механічна інженерія», спеціальністю 131 «Прикладна механіка», яка має мету у формуванні системи знань щодо інтелектуальних керуючих систем, а саме: аналізу літературних джерел щодо проектування, діагностики та управління автоматизованим верстатним обладнанням, розробки принципів систематизації для забезпечення синергії виробничо-технологічних систем та експериментальних МПС, його оснащення, проектування оптимальних мехатронних систем для механоскладального виробництва на базі МПС, діагностику і управління в МПС, технологічне підвищення ефективності реконфігурації виробництва на бази МПС.

Мета дисципліни – полягає у формуванні системи знань щодо дослідження та створення удосконалених методів проектування, діагностики та управління автоматизованим верстатним устаткуванням на базі МПС.