Дисципліна «Технології прикладної механіки. Технологічні основи машинобудування» забезпечує набуття здобувачами вищої освіти знання та розуміння предметної області професійної діяльності:

- здатність описувати та класифікувати широке коло технічних об’єктів та процесів;

- створювати і теоретично обґрунтовувати технологію виготовлення деталей машин та вузлів нескладної конструкції, забезпечувати технологічну підготовку виробництва таких деталей;

- здатність здійснювати оптимальний вибір технологічного обладнання, комплектацію технічних комплексів, мати базові уявлення про правила їх експлуатації;

- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.