Організація виробництва - це економічна наука, яка займає ведуче місце серед суспільних наук, так як вони вивчають виробничі відносини - відносини між людьми в процесі виробництва.

Об'єктом курсу є промислове підприємство, яке розглядається в курсі як виробнича система.

Предмет курсу - це вивчення методів і засобів найбільш раціональної організації виробництва.