Метою викладання дисципліни «Банківський менеджмент» є формування у здобувачів знань аспектів та методів управління банківською діяльністю, сутності та функцій банківського менеджменту в банках України, набуття практичних навичок створення ефективної системи формування та використання банківських ресурсів та вміння їх застосовувати у професійній сфері.

Основними завданнями вивчення дисципліни є:

–       вивчення сутності, особливостей, цілей і провідних засад фінансового менеджменту в банку, можливостей організаційної побудови системи управління банком;

–       визначення ролі планування у системі управління банком;

–       формування у здобувачів системного підходу до управління банківськими ризиками, доходами, витратами та прибутковістю, активами, пасивами, ліквідністю, кредитним та інвестиційним портфелями банку;

–       набуття практичних навичок з використання інформаційних технологій для організації ефективного управління системою платежів і розрахунків у банку;

–       ознайомлення з організацією інноваційної діяльності банку;

–       отримання навичок приймати ефективні стратегічні рішення в банківській сфері, моделювати та прогнозувати їх тенденції;

–       формування здатності до аналізу, синтезу, творчого пошуку, вирішення проблем та прийняття обґрунтованих рішень в напрямі управління фінансовими аспектами банківської діяльності.