Навчальна дисципліна «Міжнародні стандарти в аудиті та контролі» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування».

Курс "Міжнародні стандарти в аудиті та контролі" дозволить студентам розвинути практичні навички аудиту, фінансового контролю та внутрішнього контролю. Вони отримають розуміння міжнародних норм та стандартів, які є ключовими в глобальному контексті. Курс надасть студентам необхідні знання для виконання аудиторської роботи, аналізу фінансової звітності та забезпечення ефективного внутрішнього контролю в організаціях різних сфер діяльності.