Навчальна дисципліна «Сучасні освітні парадигми та технології» покладена сформувати готовність та здатність студентів до провадження нових освітніх технологій та парадигм у формуванні ключових компетентностей учнів, що передбачає формування наукового розуміння математичних знань, а також здатності застосовувати їх у практичну діяльність. Уміння застосовувати науковий метод, спостерігати, аналізувати, формулювати гіпотези, збирати дані, проводити експерименти, аналізувати результати тощо. Під час занять планується, головним чином, обговорення проблем і завдань щодо реалізації сучасних освітніх технологій у навчанні у площині шкільних умов, що обумовлено специфікою фахової методичної підготовки майбутніх вчителів математики.