Дисципліна   «Зварювальні джерела живлення» призначена для підготовки фахівців за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти в галузі знань «Механічна інженерія»,  за спеціальністю 131 «Прикладна механіка», освітньо-професійної програми  «Прикладна механіка».

   Вивчення дисципліни "ТтаУЗТ" передбачає формування когнітивних, афективних та психомоторних компетентностей в сфері принципів побудови функціональних схем типового електротехнічного зварювального обладнання, особливостями вибору обладнання в залежності від вимог технологічного процесу складання та зварювання або споріднених технологій, засвоєнні принципів побудови, роботи і експлуатації зварювальних джерел живлення та допоміжних пристроїв складального та зварювального обладнання для різних типів виробництва.