«АНТИКРИЗОВЕ ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ»

Мета викладання дисципліни: формування компетентностей сучасної  системи знань антикризового фінансового управління та механізму оцінки кризового стану, правил фінансування та реструктуризації підприємств (установ) різних форм власності та видів діяльності.

Предмет: концептуальні засади антикризового фінансового управління підприємств (установ) різних форм власності, а також практика діагностування фінансової кризи і виявлення її причин на ранніх стадіях у процесі управління.

Основні завдання вивчення дисципліни:

  • опанування термінологічного апарату,  засвоєння  основних законів за якими розгортаються фінансові кризи і причини їх виникнення;
  • набути уміння використовувати теоретичні та методичні інструменти антикризового фінансового управління;
  • формування навичок діагностування і моніторингу антикризового фінансового управління підприємствами (установи);
  • оволодіти вмінням самостійно відновити фінансову стійкість і усунути платоспроможність підприємства (установи);
  • сформувати управлінські навички, щодо обґрунтування науково-методичного забезпечення формування антикризової програми суб’єктами економічної діяльності;
  • набути навички та уміння мінімізувати негативні наслідки фінансової кризи підприємства (установи) шляхом вживання необхідних антикризових фінансових заходів щодо її попередження.