Дисципліна спрямована на вивчення теоретичних основ інформатики і набуття навичок використання прикладних систем обробки даних під час дослідження соціально-економічних систем та розв’язування завдань фахового спрямування.