У підготовці політолога переддипломна практика має важливе значення, бо ознайомлює з однією зі сторін реальної роботи політолога, допомагає на практиці втілити теоретичні знання у цій галузі, сприяє поглибленій підготовці студента як майбутнього фахівця. Практика сприяє розвитку творчої наукової ініціативи, спрямованої на вирішення конкретних завдань певної політичної організації і є логічним завершенням вивчення навчальних спеціальних курсів. Мета практики: підготовка студентів-політологів до самостійної роботи в політичних організаціях, поглиблення, наповнення практичним змістом та закріплення теоретичних знань, збагачення досвідом і навичками практичної політичної діяльності; ознайомлення з конкретною діяльністю певних політичних установ; поглиблення і закріплення теоретичних знань; безпосередня підготовка до самостійної роботи як фахівця; надбання досвіду використання отриманих знань і навичок у практичній діяльності, формування вмінь і навичок опрацювання наукових та інформаційних джерел; збір матеріалу для кваліфікаційної роботи бакалавра.