Навчальна дисципліна «Мотиваційний менеджмент» буде корисна майбутнім висококваліфікованим фахівцям для отримання необхідних знань стосовно теорій мотивації та управління мотивацію персоналу в сучасних умовах функціонування організацій різних форм власності.

Для вітчизняняних підприємств важливо мати певні конкурентні переваги на ринку. Інноваційна активність створює підґрунтя для набуття конкурентних переваг. В цьому аспекті людські ресурси є головним джерелом створення інновацій. Кожен працівник має свій психотип та по-різному реагує на ту, чи іншу ситуацію, тому необхідно ретельно підбирати методи мотивації, виходячи з побажань та потреб кожного робітника.

Основними цілями мотиваційного менеджменту є виявлення індивідуальних мотиваторів, виявлення того, що в діяльності людини знаходиться в прямому зв'язку з мотиваційним впливом, аналіз мотиваційного клімату в організації, розробка ефективної довгострокової системи стимулювання, нематеріальні методи мотивації, профілактика демотивації в період змін або в умовах невизначеності.