Атестація випускників освітньої програми «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент» проводиться у формі кваліфікаційного іспиту зі спеціальності та завершується видачею документу встановленого зразка про присудження йому ступеня молодшого бакалавра із присвоєнням кваліфікації «молодший бакалавр з менеджменту».