Інтенсивний розвиток різних галузей промисловості і народного господарства неможливо без застосування високопродуктивної техніки, комплексної механізації і автоматизації виробництва, значну роль при цьому відіграють підйомно-транспортні машини і механізми, які в даний час виконують не допоміжну роль, а перетворюються в один з основних вирішальних чинників,  що визначають ефективність  виробництва.

Не можна забезпечити стійкий ритм роботи підприємства без засобів механізації трудомістких і важких робіт, без сполучною ролі ПТМ і механізмів між машинами, які виконують окремі операції технологічного процесу.

 Сучасні високопродуктивні вантажопідйомні й транспортують машини працюють з великими швидкостями і продуктивністю і вимагають кваліфікованого використання і обслуговування, що передбачає:

 - вивчення складу, принципів дії, характеристик, принципових схем електрообладнання ПТМ і їх механізмів;

 - вивчення основи теорії і розрахунку вантажопідіймальних і транспортують

 машин і механізмів,

 - освоєння методів розрахунку електроустаткування ПТМ і їх механізмів;

 - вивчення способів управління і методів побудови систем управління електричними приводами ПТМ і їх механізмів.