Дисципліна «Організація стартапів» зорієнтована на вивчення особливостей, набуття вмінь і навичок розроблення та управління стартап-проєктами, оволодіння методами і інструментарієм їх планування, організування, реалізації та розвитку. Компонента освітньої програми передбачає вивчення процедур, методів та технологій управління стартап-проєктами. Дисципліна включає ознайомлення з інструментарієм управління стартап-проєктами, їх бізнес-моделювання та бізнес-планування, вивчення технологій маркетингового менеджменту, методів розвитку, інвестиційного забезпечення, процедур перетворення стартапу в юридичну організацію в реальних ринкових умовах.