Мета викладання дисципліни:знайомство з новими матеріалами, що можуть використовуються у ливарному виробництві, їхніми видами та властивостями, особливостями виготовлення та застосування. Особлива увага спрямована на знайомство з новими матеріалами, що використовуються або виготовляються ливарними методами..

Предметом вивчення дисципліни є вміння майбутніх фахівців вибирати та технічно вірно використовувати технологічні процеси отримання сталевих виливків.

Основні завдання вивчення дисципліни є: надання здобувачам вищої освіти знань щодо властивостей нових матеріалів, що використовуються у сучасній техніці, ливарному виробництві; набуття навичок вибирати нові матеріали для потреб сучасного ливарного виробництва, знати їх властивости та сферу застосування.