Головною рисою аналізу господарської діяльності підприємства є комплексне, системне дослідження економічних явищ, процесів, факторів і причин, що їх зумовлюють. Дослідження економічних явищ вимагає вивчення прояву економічних законів і категорій ринкової економіки в умовах різних видів підприємств та об'єднань, їх специфіки на кожному етапі розвитку ринкових відносин.

Формування готовності фахівців з обліку та оподаткування до майбутньої професійної діяльності нерозривно пов’язане із набуттям компетентностей щодо оволодіння методикою комплексного аналізу ефективності виробничо - фінансової діяльності й стабільності ринкового становища