Сучасний стан фундаментальних наук багато в чому визначає рівень технології і техніки. Розвиваючись в тісному контакті з технікою фізика і будучи її фундаментом, фізика проникнула практично у всі галузі промисловості. Не можливо уявити сучасну техніку без досягнень в галузі обчислювальної техніки, без сучасного телезв'язку, які в свою чергу є результат розвитку фізики твердого тіла. Лазерні технології різання металів і інших матеріалів, плазмове зварювання, плазмова обробка поверхонь дозволяють досягати високого технологічного рівня обробки матеріалів. Інженер працює в оточенні, де все визначається фізичними закономірностями. Фізика - це та наукова основа, на якій повинна базуватись загальноінженерна і спеціальна фахова підготовка майбутнього інженера. Спеціаліст, що має достатній рівень підготовки з фундаментальних наук, який отримав широку фізико-математичну освіту може самостійно вирішувати проблеми, підвищувати свій фаховий рівень, без чого неможливо уявити собі сучасного інженера.