Мета курсу – формування професійних знань у майбутніх інженерів-ливарників, необхідних для подальшої діяльності в умовах машинобудівельних та металургійних підприємств України. Передбачається глибоке вивчення питань, необхідних для розуміння процесів кристалізації, фізичних та ливарних властивостей сталевих виливків, особливостей отримання високоясної сталі у плавильних агрегатах та ливарних формах.