Курс "Кристалізація та властивості чавуну у виливках" охоплює широке коло питань, пов’язаних із фізико-механічними властивостями чавунів, фізико–хімічним основам виплавлення чавуну, технологіям та обладнанню для виготовлення виливків з чавуну. Значне місце приділяється вивченню новітніх досягнень в галузях виробництва виливків з чавуну. В усіх розділах дисципліни робиться наголос на принципово нових матеріало- та енергозберігаючих технологіях, використання CAD-систем.