Мета курсу – формування професійних знань у майбутніх фахівців-ливарників, необхідних для подальшої інженерної діяльності в умовах підприємств України. Глибоке вивчення питань, необхідних для покращення якості сталевих виливків, які виробляються в сучасних ливарних цехах, складу сучасних ливарних сталей, розуміння особливостей отримання рідкої сталі у плавильних агрегатах, конструювання ливникових систем.