Спеціальність: 131 «Прикладна механіка», 133 «Галузеве машинобудування»

Курс 2, група ТМ-19-1т, КМСІТ-19-1т