Мета дисципліни – освоєння сучасних принципів, методів та інструментальних засобів проектування технічного, інформаційного і програмного забезпечення автоматизованих систем управління технологічними процесами.

Знання та вміння, отримані при її вивченні, будуть використані при виконанні спеціальної частини дипломного проекту.

Завдання дисципліни полягають у тому, що на основі вимог Освітньо-кваліфікаційної характеристики та Освітньо-професійної програми підготовки спеціаліста у результаті вивчення дисципліни студент повинен:

Знати:

 • принципи архітектурної організації систем ЧПУ, їх програмне і апаратне забезпечення;
 • правила конфігурування засобів управління приводами верстатів із ЧПУ;
 • функції логістичного управління;
 • особливості побудови сучасних автоматизованих виконавчих систем виробництва;
 • · методики проектування MES-систем.

Вміти:

 • розробляти архітектуру системи ЧПУ;
 • розробляти схеми, алгоритми і програми для систем ЧПУ;
 • розробляти засоби інтеграції компонентів, конфігурувати системи управління з використанням програмних засобів;
 • створювати проекти цифрових систем управління у середовищі MS Project;
 • створювати програмні додатки для автоматизованих робочих місць MES-систем;
 • проектувати виконавчі системи автоматизації виробництва.

 Опанувати навиками:

 •  розробки схем апаратного забезпечення систем числового програмного управління;
 • розробки програмного забезпечення для управління автоматикою верстатів із ЧПУ;
 • застосування         евристичних          алгоритмів         у       виконавчих          системах виробництва.