Спеціальність - 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології"

Освітньо-кваліфікаційний рівень - магістр

Мета викладання дисципліни – освоєння методів і принципів побудови автоматизованих систем технологічної підготовки виробництва (ТПВ )та розробки управляючих програм для верстатів із ЧПУ

Завдання дисципліни – навчити майбутнього фахівця з автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій працювати у сучасних інтегрованих системах автоматизованого проектування технологічної підготовки виробництва