Дисципліна “ Надійність та довговічність підйомно-транспортних, дорожніх та меліоративних машин і обладнання” належить до циклу професійно-орієнтованих дисциплін навчального закладу і вивчає визначення та головні характеристики і властивості надійності та довговічності машин. Показники безвідмовності: ймовірність безвідмовності роботи, ймовірність відказу, середнє напрацювання на відказ, інтенсивність відказів та параметр потоку відказів. Показники довговічності: середній ресурс, гама процентний ресурс. Середній термін служби, гама процентний термін служби, визначений термін служби. Показники ремонтопридатності та зберігання. Комплексні показники надійності. Ціна надійності. Резервування. Сучасні положення теорії надійності і технічного сервісу ПТМ. Шляхи підвищення надійності вантажопідіймальних машин, спеціальних вантажопідіймальних машин, неперервного транспорту. Сучасні проблеми створення ПТМ, які забезпечують їх ергономічність, надійність, економічність, екологічність і технологічність проектування, виготовлення, експлуатації, ремонту та утилізації.
Метою дисципліни є придбання студентами, основних положень, знання та навиків щодо розрахунків, конструювання та підвищення надійності підйомно-транспортних та дорожніх машин.
Завдання викладання дисципліни - дати студентам знання, сформувати уміння та навички, які перелічено нижче.
Програмні компетентності:
- знання загальних положень теорії вірогідності;
- знання загальної теорії математичної статистики;
- методів теорії математичного керування ПТБіДМ;
- володіння методиками прогнозування надійності ПТБіДМ;
- знання фізичних процесів старіння (зносу, втомного руйнування, корозії і т.і.);
- уміння аналізувати виробничі навантаження, умови експлуатації та проводити вибір машин;
- уміння застосовувати сучасні методи розрахунків при проектуванні та експлуатації машин;
- володіння навичками визначити оптимальні параметри та режими роботи;
- уміння вибрати раціональні варіанти конструктивних, кінематичних та гідравлічних схем, конструкцій, механізмів, агрегатів та вузлів;
- уміння виконувати техніко-економічний аналіз прийнятих рішень.
Практична частина дисципліни спрямована на отримання навиків:
- з розрахунку надійності машини при конструюванні, виготовленні та експлуатації;
- з розрахунку показників безвідмовності: ймовірність безвідмовності роботи, ймовірність відказу, середнє напрацювання на відказ, інтенсивність відказів та параметр потоку відказів показники машин, та знаходити шляхи їх підвищення;
- оцінювати рівень надійності робочого обладнання, механізмів та машин в цілому, встановлювати вимоги до їх обслуговування і регулювання.