Мета курсу - з’ясувати характеристики такого ганебного суспільного явища, як корупція, визначити суб’єктів, методику формування та реалізації антикорупційної політики, виявити характерні риси адміністративної та кримінальної відповідальності за корупцію, охарактеризувати такі заходи запобігання корупції, як обмеження й заборони публічним службовцям, фінансовий контроль, порядок проведення очищення влади (люстрації), застосування яких дозволить зменшити рівень корупції, що в результаті підвищить довіру населення до органів влади.

У результаті вивчення курсу слухач повинен

знати:

-                 основні терміни й поняття антикорупційної політики;

-                 систему нормативно-правових актів, що визначають антикорупційну політику;

-                 заходи кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності за корупцію;

-                 правообмеження й заборони для осіб, на яких поширюється антикорупційне законодавство;

уміти:

-                самостійно орієнтуватися в системі чинного антикорупційного законодавства та застосувати його положення на практиці;

-                розробляти заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням на місцевому рівні;

-                застосовувати норми антикорупційного законодавства до регулювання конкретних практичних ситуацій на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування.