Мета викладання дисципліни – засвоєння знань із системного оцінювання діяльності суб’єктів господарювання, виявлення внутрішніх резервів використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Реалізація цієї мети дисципліни є актуальною, бо  узагальнення досвіду сучасного розвитку вітчизняного бізнесу свідчить про низький рівень економічного обґрунтування і навіть недоцільність бізнес - проектів і, як наслідок, малоефективну роботу підприємств, що зумовлює економічну нестабільність країни.

Завдання: Основні завдання курсу – вивчення сучасних методик  економічного аналізу із застосуванням  математичних та статистичних прийомів і методів. Економічний аналіз, базуючись на їх використанні тісно пов'язаний з іншими видами аналітичної роботи на підприємстві – контрольно – ревізійною та аудитом, жорстко регламентованими нормативними і законодавчими  актами. Напрямки і зміст економічного аналізу, в свою чергу, визначаються аналітиками, а його результативність безпосередньо залежить від рівня їх знань і компетенції.