Метою вивчення навчальної дисципліни є формування у майбутніх фахівців теоретичних знань щодо сутності функціонування бюджетної системи України, вивчення бюджетних  відносин,  характеру  їх  впливу на суспільство та опанування практичними розрахунковими методами бюджетного планування.

 

Завдання навчальної дисципліни – вивчити:

-          основи формування бюджетної системи, її принципи;

-          методи формування і використання коштів Державного бюджету України;

-          основні напрями бюджетної політики держави;

-          методи і джерела формування доходів бюджету, напрями їх використання;

-          методику визначення обсягів бюджетних видатків, які забезпечують реалізацію функцій держави;

-          методи і джерела формування доходів місцевих бюджетів та їх видатків.