Дисципліна «Бюджетний менеджмент» належить до циклу дисциплін професійної підготовки магістрів за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

Метою викладання дисципліни «Бюджетний менеджмент» є вивчення функцій фінансових органів, органів законодавчої та виконавчої влади щодо бюджету, забезпечення професійними знаннями та практичними навичками оволодіння сучасними технологіями й методами планування і прогнозування, управління бюджетними ресурсами, обліку та контролю за рухом грошових потоків у державі.

Основним завданням вивчення дисципліни «Бюджетний менеджмент» є вивчення завдань, функцій та структури органів оперативного управління бюджетом; засвоєння теоретичних основ організації бюджетного процесу; формування теоретичних і практичних знань стосовно організації виконання дохідної та видаткової частин бюджету; оволодіння навичками з обліку виконання бюджету у фінансових органах та складання бюджетної звітності; складання бюджетної звітності; оволодіння методами контрольної роботи фінансових органів щодо виконання бюджету.