Для того, щоб залишатися на лідируючих позиціях і успішно витримувати ринкову конкуренцію, компаніям – виробникам доводиться скорочувати строки розробки своєї продукції, а також усіма доступними способами підвищувати її якість і знижувати собівартість. Одним з тих засобів, які дозволяють це успішно робити, є системи автоматизованого проектування (САПР). Завдяки їхньому застосуванню в комбінації з найсучаснішим устаткуванням суттєво скорочуються строки виробництва й забезпечуються високі якісні характеристики продукції, що випускається.

Зараз САПР застосовуються при розробці й проектуванні всієї наукомісткої й інноваційної продукції, і без них просто немислимо подальший розвиток сучасних технологій, крім того, як говорилося вище вони дозволяють розробляти найскладніші вироби з мінімальними витратами часу й матеріальних ресурсів.

Даний курс «Комп’ютерне моделювання і проектування процесів і машин (ч.1) - Основи САПР» дозволить вивчити основи та як застосовувати системи автоматизованого проектування.