Науково-технічний прогрес припускає постійне впровадження інноваційних технологічних процесів на базі сучасних засобів виробництва. Саме він забезпечує високу економічну ефективність підприємств, сприяє раціональній організації їх виробничого процесу.

Інформаційні технології та пакети прикладних програм відіграють стратегічно важливу роль, оскільки їх застосування сприяє впровадженню прогресивних індустріальних технологій, а також більш раціональної організації виробничих процесів.

Саме після вивчення курсу «Комп’ютерне моделювання і проектування процесів і машин (ч.2) - Основи інформаційних технологій та пакети прикладних програм» дозволить студенту застосовувати отриманні знання та вирішувати подібні завдання.