Викладання дисципліни має метою підготовку інженера-металурга, що вміє самостійно задовольняти потреби виробництва в створенні сучасних технологічних процесів, що забезпечують високу якість отримуваних виробів, ефективність та економічність технологічних процесів, служить базою технологічного напрямку процесів обробки металів тиском.

При розгляді курсу використовуються знання, отримані при вивченні: теорії обробки металів тиском; теорії та технології металургійного виробництва; металознавства та теорії і технології металообробки; теплотехніки; теплоенергетики; теорії будови рідкого кристалічного та аморфного стану речовини; математики і теоретичної механіки. Зазначена дисципліна надає студентам знання з процесів обробки металів способами вільного кування.