Дійсний курс ставить метою дати знання, уміння і прищепити навички в області дослідження та визначення режимів виконання технологічних процесів, що охоплює визначення термомеханічних параметрів опору деформуванню, визначення напружено-деформованого стану у осередку деформації різними методами механіки і фізики твердого тіла.