Навчальна дисципліна «Теорія економічного аналізу» є однією з базових дисциплін, яка дозволить у майбутньому спеціалісту приймати організаційні та управлінські рішення, розраховувати основні економічні параметри.

Ринкові умови господарювання породжують спектр соціально-економічних проблем, що вимагають розробки нових і вдосконалення вже існуючих систем, методів, методик, прийомів та інших засобів управління, спрямованих на підвищення його ефективності. Важливе значення при цьому належить економічному аналізу, за допомогою якого формується необхідна інформація для прийняття управлінських рішень. Саме аналітичне обґрунтування управлінських рішень сприяє отриманню суб'єктом господарювання максимально можливого економічного результату за умови оптимального використання всіх видів ресурсів. Це в свою чергу обумовлює необхідність для сучасних спеціалістів менеджерів, економістів, аналітиків оволодівати сучасними методами економічного аналізу, що дозволить реалізовувати ефективне управління діяльністю підприємства.