Вивчення дисципліни "Автоматизація виробничих процесів машинобудування" базується на знаннях, одержаних студентами з різних фундаментальних та загально-орієнтованих дисциплін і в першу чергу "Технологічні процеси для верстатів з ЧПУ", "Роботизовані технологічні процеси", "Теорія автоматичного управління технологічними системами", "Конструювання обладнання металообробних цехів", "Проектування технологічних процесів", "технологічні основи ГАВ", "Основи автоматизації машинобудування".

Курс складається з лекційних, практичних та лабораторних занять та курсової роботи. Дисципліна спирається на курси “Вища математика”, “Інформатика”, «Теорія різання», “Електротехніка та електроніка”, “Гідравліка”, “Теорія автоматичного управління технологічними системами” та готує студентів дипломного проектування.