Курс “ Комп’ютерне забезпечення процесів ОМТ “ відноситься до інженерних дисциплін і продовжує цикл спеціальних ( комп’ютерних ) дисциплін, що читаються студентам за фахом ОМТ. Вивчення цієї дисципліни повинно дати знання про проектування на комп’ютері взагалі ( або користуватися САПР середнього класу ), а також навички для виконання будь яких технічних і наукових документів. Крім того при вивчанні цієї дисципліни відбувається інтеграція іншого вже розглянутого попереднє програмного забезпечення як загального так і прикладного.

Студент повинний знати:

  • особливості і характеристики різних операційних систем;
  • особливості системного та прикладного програмного забезпечення;
  • основні правила виконання роботи по побудові технічних документів та про проектування процесів і устаткування за допомогою комп’ютерного забезпечення.

Студент повинний уміти:

  • розрахувати основні показники технологічних процесів ОМТ в прикладних пакетах програм;
  • проектувати різноманітні деталі і устаткування для їхнього виробництва в області обробки металів тиском за допомогою систем автоматизованого проектування.