Предметом учбової дисципліни “Машини для земляних робіт” (МЗР) являється вивчення: процесів та явищ, які виникають при роботі цих машин; умова та області пристосування МЗР; принципи розрахунків та якості цих машин і їх показників.

Ця програма підготовлена як робоча у відповідності з освітньо - професійною програмою вищої освіти ДДМА за професійним спрямуванням «Машинобудування» для студентів спеціальності “Підйомно-транспортні, дорожні, меліоративні машини і обладнання” (ПТДММіО). Вона визначає загальний підхід до вивчення дисциплін, що формують знання бакалаврів, спеціалістів і магістрів зазначеної спеціальності.

Дисципліна „Машини для земляних робіт” вимагає знання значної кількості фундаментальних і професійно орієнтованих дисциплін, таких як: теоретична механіка, опір матеріалів, деталі машин, теорія механізмів і машин, гідравліка і гідропривід та інші.

Знання отримані при вивченні дисциплін „Машини для земляних робіт” використовуються у науково-дослідної роботи студентів та при виконанні дипломного проекту та випускних магістерських робіт.

Матеріал курсу базується на знанні фізики, теоретичної механіки, теорії механізмів та машин, гідравліки, деталей машин, а також конструкцій підіймально-транспортних та транспортуючих машин.