Дисципліна «Комп’ютерне моделювання і проектування процесів і машин» є однією із спеціальних дисциплін у підготовці фахівців спеціальності 131"Прикладна механіка". Вона логічно зв’язана з усіма спеціальними курсами спеціальності, такими, як: „Технологія кування і гарячого об’ємного штампування”, „Технологія листового штампування”, “Ковальсько-штампувальне обладнання”, „Автоматизація ковальсько-пресового виробництва”. Дисципліна являється додатковим курсом дисципліни „Сучасне обладнання, автоматичні лінії та гнучкі виробничі системи”.