Дисципліна “АП ПТБДіММ” належить до циклу дисциплін підготовки бакалавра за переліком програми Міністерства освіти і науки України. Вона формує спеціальну підготовку студентів, що спеціалізуються у  галузі проектування, виробництва та експлуатації підйомно-транспортних, будівельних, дорожніх, меліоративних машин і обладнання (ПТБіДМ). В структурно-логічній схемі спеціальності ПТДМіО  ця дисципліна відноситься до групи дисциплін самостійного вибору вищого навчального закладу. Вивчення дисципліни базується на матеріалах раніше вивчених теоретичних та спеціальних дисциплін, таких як   “Інформатика”, “Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка”, "Основи САПР", ",  “Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання”, “Вантажопідйомна, транспортуюча та транспортна техніка”, “Спеціальні підйомно-транспортні машини”.

Предметом навчальної дисципліни являється:

-                   вивчення загальних прийомів та методів підготовки пректно-конструкторської документації з використанням ПЕОМ;

-                   придбання практичних навичок автоматизованої підготовки проектно-конструкторської документації