Атестація здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня відбувається у вигляді захисту кваліфікаційної роботи бакалавра. Матеріали, необхідні для виконання кваліфікаційної роботи бакалавра (дипломного проєкту), розміщуються в цьому курсі.