Мета дисципліни – формування компетентностей в сфері теорії та практики підприємницької діяльності як системи економічних, організаційних та правових відносин в межах підприємницьких структур.

Завдання дисципліни:

  • з’ясування місця дисципліни в навчальному процесі, розкриття її основної мети та визначення основних категорій підприємництва;
  • формування чітких уявлень щодо загальнотеоретичних засад підприємництва;
  • ознайомлення із сучасним станом розвитку підприємництва та його проблемами;
  • формування у студентів цілісного бачення проблем підприємницької діяльності;
  • озброєння студентів навичками і вміннями, необхідними для організації власної справи.