Мета викладання дисципліни – сформувати навички і вміння, які дадуть змогу майбутнім менеджерам–керівникам здійснювати управлінську, організаційно-методичну, діагностичну та інноваційну діяльність при управлінні державними установами та організаціями.

Предметом вивчення дисципліни є дослідження теоретичних та практичних особливостей адміністративного менеджменту у сучасних умовах господарювання.

Основними завданнями вивчення дисципліни є:

-              надати системні знання щодо сутності адміністративного менеджменту, його місця в системі організаційно-управлінських наук; методологічних основ, цілей і завдань, функцій і методів адміністративного менеджменту; системного підходу до організації основних процесів адміністративного управління і здійснення функцій, що забезпечують реалізацію адміністративних процесів підприємств різних сфер діяльності;

-              сформувати уміння застосовувати методи та технології реалізації адміністративних процесів, прийняття управлінських рішень у системі адміністративного менеджменту, використання інформаційно-комунікаційних технологій, методів планування, організації, контролю, мотивування щодо управлінських процесів; використання процедур управлінської діагностики й аналізу компонентів системи адміністративного менеджменту, впровадження змін і їх реалізації.