Мета навчальної дисципліни «Інформаційні системи в бухгалтерському обліку і оподаткуванні» – формування системи теоретичних і практичних знань у сфері побудови і функціонування інформаційних систем та навиків їх використання в бухгалтерському обліку і оподаткуванні.

Основними завданнями дисципліни є: вивчити основні поняття і роль інформаційних систем в обліку і оподаткуванні; засвоїти суть економічної інформації на підприємстві та засоби її формалізованого опису; оволодіти навичками організації інформаційної бази системи оброблення економічної інформації; засвоїти особливості використання цифрових технологій у бухгалтерському обліку і оподаткуванні; вивчити організаційно-методичні основи створення і функціонування інформаційних систем і технологій в обліку і оподаткуванні; з’ясувати засоби створення і забезпечення функціонування інформаційних систем і технологій в обліку і оподаткуванні; оволодіти знаннями з правильної автоматизації бухгалтерського обліку і оподаткування необоротних активів, запасів, коштів і розрахунків, заробітної плати, доходів, витрат і фінансових результатів, а також автоматизованого ведення обліку податків й інших обов’язкових платежів, подання звітності.