Новини сайту

Переліки дисциплін, що виносяться в літню заліково-екзаменаційну сесію 2021-22 навч. року для студентів денної та заочної форм навчання.

Переліки дисциплін, що виносяться в літню заліково-екзаменаційну сесію 2021-22 навч. року для студентів денної та заочної форм навчання.

by Федоров Микола Миколайович -
Number of replies: 0

Переліки дисциплін для складання літньої заліково-екзаменаційної сесії 2021-22 навчального року в дистанційному режимі для здобувачів всіх форм навчання розміщені на сайті академії.

Для студентів денної форми навчання потрібно завантажувати інформацію за лінком, що відповідає назві відповідного факультету (ФАМІТ, ФЕМ, ФМ, ФІТО), для студентів заочної форми навчання - відповідно лінк з назвою ЦДЗО. Після завантаження та відкриття відповідного файлу, в загальному переліку дисциплін необхідно знайти власну групу та закріплені за нею відповідні навчальні дисципліни з вказанням форми підсумкового контролю знань (екзамен, залік, курсова робота) та назви відповідної кафедри, викладачами якої ця дисципліна буде прийматись в сесію.

Звертаємо увагу! Всі дисципліни, що виносяться в літню заліково-екзаменаційну сесію доступні студентам протягом всього поточного навчального семестру й відповідно під час екзаменаційної сесії в особистих кабінетах платформи дистанційного навчання Moodle DDMA.