Новини сайту

Увага! Заліково-екзаменаційна сесія по ЦДЗО

Увага! Заліково-екзаменаційна сесія по ЦДЗО

by Федоров Микола Миколайович -
Number of replies: 0

Шановні студенти заочно-дистанційної форми навчання!

З 12 грудня 2022р. з 9:00, згідно затвердженого розкладу, розпочинається в дистанційному режимі заліково-екзаменаційна сесія першого семестру для здобувачів першого (бакалаврського) рівня!

Пропонуємо ознайомитися й керуватися до початку й під час поточної заліково-екзаменаційної сесії нижченаведеною «Пам’яткою студентам щодо складання зимової заліково-екзаменаційної сесії здобувачами освіти ЗАОЧНОЇ форми навчання за першим (бакалаврським) рівнем».

УВАГА! Головна особливість організації проведення поточної заліково-екзаменаційної сесії в теперішніх умовах для студентів заочної форми – можливість виставлення викладачами підсумкових оцінок з дисциплін «автоматом» за підсумками виконання студентами семестрових контрольних робіт на позитивний бал (55 і вище) й за умови своєчасного виконання студентами інших складових навчального плану дисциплін (лабораторних робіт, практикумів, завдань з самостійної роботи) – детально див. інформацію у пам’ятці.

Ще раз звертаємо увагу! Щоб отримати можливість одержання підсумкових оцінок «автоматом» за результатами семестрових балів, студентам необхідно до початку заліково-екзаменаційної сесії забезпечити завчасне виконання семестрових контрольних робіт й інших складових навчального плану!

Також нагадуємо, студенти контрактної форми навчання допускаються до складання заліково-екзаменаційної сесії (в тому числі й із зарахуванням семестрових оцінок «автоматом») у разі відсутності заборгованості по сплаті за навчання в поточному навчальному семестрі згідно персонального Договору про надання платної освітньої послуги в Академії.